روزگار....

چی بگم از دست تو ای روزگار     ای که در نا پایداری ها داری پایدار

دیگه دستتو بزار تو دست من       اخه چی میرسه به تو از شکست من؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 29 بازدید
alireza

شادی سعی کن شعرها بیشتر مال خودت باشه راستی منم دارم یه weblogمیزنم